Πρόσκληση για προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για το έτος 2022
Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα