Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην “Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης” προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ. Κρήτης για το έτος (2022).

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην “Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης” προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ. Κρήτης για το έτος (2022).

  Δείτε εδώ την πρόσκληση

Στην σελίδα 13 της πρόσκλησης η αναφορά σε "Π.Δ. Ηπείρου" αντικαθίσταται στο ορθό "Π.Δ. Κρήτης"