Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιουνίου 2024, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιουνίου του 2024 των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 21.761,80€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 26.984,61€, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 27-05-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού 3ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, προς υποβολή σφραγισμένων προσφορών.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα