Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α (Εθνικής Αντιστάσεως 8 στον Άλιμο) 

Προσκαλεί

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, (περίοδος: 10.10.2022 έως 09.10.2023) να υποβάλουν την αίτηση τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr), δηλαδή από την Πέμπτη 22.09.2022 έως και την Δευτέρα 03.10.2022.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ το Έντυπο Αίτησης

Δείτε εδώ το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης