Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινοποιούνται στο ορθόν οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 93788/27-11-2019 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/19 για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης υποβολής ενστάσεων θα εκδοθεί στο portal του Οργανισμού Ανακοίνωση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

p { direction: ltr; color: #000000; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

 

p { direction: ltr; color: #000000; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

p { direction: ltr; color: #000000; line-height: 150%; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA }strong { font-weight: bold }a:visited { color: #800080; text-decoration: underline }a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }