Αποστολή Βιογραφικού

gdpr
gdpr
gdpr
gdpr
gdpr
gdpr
gdpr
gdpr Παρακαλώ επισυνάψτε το βιογραφικό σας

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας.