Συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔιΒι.Μ. των ΑΕΙ με την προσθήκη επιπλέον Παρόχων Κατάρτισης

Σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ όπως συμπληρώθηκε με τις επιπλέον αιτήσεις που υπεβλήθησαν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τη συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου αξιολογήθηκαν από αρμόδια επιτροπή, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας και οι πάροχοι που έχουν ενταχθεί σε αυτό να μπορούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU” και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίηση, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. Ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδω το επικαιροποιημένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα