Στις 29 Μάϊου ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων στη ΔΥΠΑ

Την Τετάρτη 29 Μαΐου, ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για Πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη ΔΥΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) δικηγόρων» στη ΔΥΠΑ (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος Αττικής).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ήτοι από 29/05/2024 έως 27/06/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr 

Δειτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδω την προκήρυξή

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Παράρτημα Η/Υ