Συνοπτικός διαγωνισμός έργου "Επισκευή δύο διαμερισμάτων ΠΑΚΑΔΙ τ. ΟΕΚ, στο Αιτωλικό και ενός διαμερίσματος με αρ. 55 στοίχου 4, στον οικισμό ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ IV"

Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή δύο διαμερισμάτων ΠΑΚΑΔΙ τ. ΟΕΚ, στο Αιτωλικό και ενός διαμερίσματος με αρ. 55 στοίχου 4, στον οικισμό ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ IV"

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ