ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: