ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (CNC)

Ο «Τεχνίτης Εργαλειομηχανών»  ειδικεύεται στην κατασκευή και κατεργασία μεταλλικών στοιχείων και αντικειµένων µε τη χρήση εργαλειοµηχανών συμβατικού τύπου ή αριθμητικού ελέγχου (τόρνος, φρέζα, γραναζοκόπτης, μηχανές πλάνης και λείανσης).

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Εργαλειομηχανών» θα είναι σε θέση να:

 • υπολογίζουν τις μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών από το ένα μετρικό σύστημα στο άλλο.
 • χρησιμοποιούν με ευχέρεια  τα όργανα μέτρησης (κανόνες, παχύμετρα, μικρόμετρα).
 • γνωρίζουν βασικές αρχές της Μηχανικής, όπως τα είδη των φορτίων και τις παραμορφώσεις των σωμάτων.
 • διαβάζουν και να ερμηνεύουν τους πίνακες τυποποιημένων τιμών και μεγεθών των διαφόρων εξαρτημάτων (κοχλίες, σφήνες, έδρανα κύλισης, άτρακτοι, οδοντωτοι τροχοί, ιμάντες).
 • αναγνωρίζουν τα μηχανολογικά σχέδια αντλώντας απ’ αυτά πληροφορίες σχετικές με τις μορφές και τις διαστάσεις των αντικειμένων.
 • κατανοούν τη δομή, τις φάσεις λειτουργίας και τις κατηγορίες του συστήματος CAD.
 • αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των δυνατοτήτων των συστημάτων CAM, καθώς και να οργανώνουν τα εργαλεία τους βάσει αυτών.
 • επιλέγουν τα καταλληλα υλικά, εργαλεία, συσκευές και όργανα, όπως και να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση με γνώμονα πάντοτε τη μέγιστη απόδοση  των εργαλειομηχανών.
 • ακολουθούν τα σχέδια και τις γενικές ή / και ειδικές τεχνικές οδηγίες κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των προς κατεργασία αντικειμένων.
 • κοστολογούν τα υλικά και τις εργασίες.
 • εφαρμόζουν συστηματικά τα μέτρα και τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Εργαλειομηχανών» μπορούν να εργαστούν ως:

 • αυτοαπασχολούµενοι µηχανουργοί.
 • ειδικευμένοι τεχνίτες σε :
 • βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής µεταλλικών αντικειµένων.
 • τεχνικές εταιρείες µηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων, συντήρησης και επισκευής µηχανολογικού εξοπλισµού.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης