ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ο οποίος ελέγχει τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα ενός οχήματος και ασχολείται με την επισκευή και τη συντήρησή τους. Στα αντικείμενα του συγκαταλέγεται η διάγνωση και ο εντοπισμός βλαβών, αλλά και η αντικατάσταση των σχετικών εξαρτημάτων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας,  οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τη λειτουργία των διάφορων εξαρτημάτων και διατάξεων  με βάση τους ηλεκτρολογικούς συμβολισμούς που αναγράφονται στα σχέδια των κατασκευαστών αυτοκινήτων.
 • περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας και τα βασικά μέρη των Ηλεκτρικών Μηχανών (μετασχηματιστές, κινητήρες, γεννήτριες).
 • θέτουν σε λειτουργία / ενεργοποίηση τις - απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων αυτοματισμού – διατάξεις.
 • ερμηνεύουν τα ηλεκτρικά διαγράμματα των επί μέρους συστημάτων του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.
 • διακρίνουν τα βασικά στοιχεία λειτουργίας των διαφόρων υποσυστημάτων του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.
 • εντοπίζουν και να επισκευάζουν τις τυχόν βλάβες του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού συστήματος ενός οχήματος.
 • εγκαθιστούν, ρυθμίζουν και συντηρούν τα διάφορα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας ««Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους συνεργείο ή σε δική τους επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτων.
 • ειδικευμένοι τεχνίτες  σε:
 • συνεργεία αντιπροσωπειών εισαγωγής και εμπορίας αυτοκίνητων.
 • ιδιωτικά συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.
 • βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ή συναρμολόγησης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις / καταστήματα εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκίνητων.
 • βιοτεχνίες συναρμολόγησης διάφορων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μονάδων χρησιμοποιούμενων στα αυτοκίνητα.
 • Ιδιωτικά και Δημόσια ΚΤΕΟ.
 • Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: