ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο «Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών που συντελούνται σε μια ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, όπως είναι η κατασκευή, η επισκευή και η συντήρηση μεταλλικών επιφανειών και σωληνώσεων όλων των τύπων των δικτύων ενός πλοίου.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας» θα είναι σε θέση να:

 • χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό ηλεκτρονικής σχεδίασης.
 • κατανοούν και να ακολουθούν στην πράξη σκαριφήματα και κατασκευαστικά σχέδια, αναφέρονταςτα βασικά μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.
 • μεταχειρίζονται  όργανα μέτρησης,  καθώς και – τα σχετικά με την ειδικότητά τους - εργαλεία και μηχανήματα.
 • περιγράφουν τις μεθόδους παραγωγής χάλυβα, όπως και τις μεθόδους δοκιμής και ελέγχου αυτής.
 • επιλέγουν τα ενδεδειγμένα υλικά ( πλαστικά, κεραμικά, μονωτικά, ξύλο, αλουμίνιο κλπ) για τα διάφορα μέρη του πλοίου.
 • αναγνωρίζουν τα διάφορα μέταλλα και τα κράματα αυτών.
 • εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους συγκόλλησης μετάλλων.
 • ελέγχουν τις συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκόλληση με αντίσταση - οξυγονοκόλληση) και να διακρίνουν τα τυχόν ελαττώματα τους.
 • γνωρίζουν  τις μεθόδους εύθυνσης, χάραξης, κοπής, κάμψης, καθαρισμού και χρωματισμού του Ναυπηγήσιμου χάλυβα.
 • επεξεργάζονται ελάσματα όλων των τύπων (κοπή, διαμόρφωση).
 • ακολουθούν μεθόδους ελέγχου και προστασίας μεταλλικών επιφανειών.
 • κατασκευάζουν και να επισκευάζουν τα δίκτυα των σωληνώσεων ενός πλοίου.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

 

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας” μπορούν να εργαστούν ως:

 • ειδικευμένοι τεχνίτες σε τεχνικά τμήματα Ναυπηγείων,  όπως:
  • μηχανουργεία.
  • σιδηρουργεία.
  • σωληνουργεία.
  • ελασματουργεία.
 • ειδικευμένοι τεχνίτες σε αντίστοιχα συνεργεία που λειτουργούν εκτός Ναυπηγείων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: