Τροποποιημένος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Δημόσιας Πρόσκλησης Νο4/2016 για 728 θέσεις

Ανάρτηση τροποποιημένου προσωρινού πίνακα

14-06-2016 Δελτίο τύπου

14-06-2016 Τροποποιημένος προσωρινός πίνακας

14-06-2016 Τροποποιημένος πίνακας αποκλειομένων

 

Τυχόν αιτιολογημένες νέες ενστάσεις κατά των νέων αποτελεσμάτων των ανωτέρω Τροποποιημένων Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15-06-2016 και ώρα 8:00το πρωί έως και την 17-06-2016 και ώρα 12:00το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Δεν απαιτείται η υποβολή νέας ένστασης για όσους έχουν ήδη υποβάλλει κατά των προηγούμενων πινάκων κατάταξης ανέργων.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 17-06-2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2016.

Για να μεταβείτε στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ