Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», στο Κ.Κ. Δομοκού

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 22/1/2024, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι (20) κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λαμίας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1375029/27-11-2023 (ΑΔΑ:65ΡΛ4691Ω2-ΚΜΞ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 των οριστικών αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 των οριστικών αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 3 των οριστικών αποτελεσμάτων

 

Πρόσφατα Άρθρα