Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας, για την υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική» στο Κ.Κ. Δομοκού

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 15/1/2024, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών, για είκοσι (20) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1375029/27-11-2023 (ΑΔΑ:65ΡΛ4691Ω2-ΚΜΞ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 των προσωρινών αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 των προσωρινών αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 3 των προσωρινών αποτελεσμάτων

 

Πρόσφατα Άρθρα