Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Πειραιώς & Νήσων για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης 6 μήνες

Για να δείτε το τεύχος της διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα