generic

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων βοηθά τους πολίτες να ενημερωθούν, να ενεργοποιηθούν και να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Γιατί; Η ύπαρξη εργατικού δυναμικού με δεξιότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα διασφαλίσει επίσης ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση είναι κοινωνικά δίκαιες.Πως; Πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη.

Εναρκτήρια ημερομηνία του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων ορίστηκε η 9η Μαΐου 2023, με διάρκεια 12 μηνών, στο πλαίσιο του οποίου θα λάβουν χώρα πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενημέρωση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

Η προώθηση της επένδυσης στην εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τα κατάλληλα εφόδια είτε για να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους είτε για να βρουν νέες που να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές επιδιώξεις τους.

Η εξασφάλιση της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων που κατέχουν οι εργαζόμενοι με τις ανάγκες των εργοδοτών, μέσω της στενής συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Η αντιστοίχιση των προσδοκιών των ανθρώπων και των συνόλων των δεξιοτήτων με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, ιδίως για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την οικονομική ανάκαμψη.

Προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων από τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης και της κινητικότητας.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση της ΕΕ

Δείτε εδώ το video

  

EYS_box

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέλαβε τον ρόλο του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά» (4921/2022), καθώς η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κατέστη ο φορέας που φέρει την ευθύνη υλοποίησης της Στρατηγικής για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο 2023, ορίστηκε Εθνικός Συντονιστής για τις δεξιότητες, αναλαμβάνοντας να συμβάλλει στην προώθηση της σημασίας εκμάθησης νέων δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων και εργαζομένων, καθώς και νέων εκπαιδευομένων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων ως απόρροια της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 και της στρατηγικής προτεραιότητας που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας, ο Εθνικός Συντονιστής Δεξιοτήτων έχει την ευθύνη συντονισμού μεταξύ Υπουργείων, φορέων και κοινωνικών εταίρων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές και μέτρα έτσι ώστε να έχουν όλοι ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πρόκειται για ένα έργο που, όσον αφορά την Ελλάδα, θέτει ως κεντρική προτεραιότητα τη μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, καθώς η χώρα μας βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των κρατών μελών του ΟΟΣΑ (Survey of Adult Skills-PIAAC στο Education at a Glance, 2021) σε αυτόν τον τομέα. 

Η αύξηση συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προϋποθέτει έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, τον οποίο εξασφαλίζει ο Εθνικός Συντονιστής Δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, ο Εθνικός Συντονιστής Δεξιοτήτων, προωθεί την υιοθέτηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2030», σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και τουλάχιστον το 78% να εργάζονται, θέτοντας στις προτεραιότητες των δράσεων και των πρωτοβουλιών του την εξασφάλιση μιας κουλτούρας επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, που θα βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί: 

2023-05-09 Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης και έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων: «Δεξιότητες για εσένα»

2023-05-17 Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Μαγειρικής Τέχνης – Ζαχαροπλαστικής στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων

2023-06-07 Πρόγραμμα Κατάρτισης Συντηρητών Κτιρίων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων

2023-06-14 3ο Φεστιβάλ Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

2023-06-21 Εκδήλωση στην ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης

2023-06-22 Εκδήλωση στην ΕΠΑΣ Χανίων

2023-06-22 Εκδήλωση για το Πρόγραμμα "Βοηθός Μάγειρα" - ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας στον Δήμου Τυρνάβου

2023-06-30 OPEN DAY Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης ΔΥΠΑ

2023-07-11 Εκδήλωση με τίτλο «Δεξιότητες Για Σένα»

2023-09-15         Υπογραφή Μνημονίου ΔΥΠΑ – ΣΕΒΕ για την Κατάρτιση και την Απασχόληση

2023-09-15         ΕΠΑΣ Μαθητείας & ΙΕΚ ΔΥΠΑ: Νέα Εποχή - «Εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις του αύριο»

2023-09-17         Η συμβολή των δεξιοτήτων στον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού    

2023-09-21 ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ, το μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

2023-10-16 Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Ελλάδα

2023-10-21        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 21η Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα

2023-10-26         Δεξιότητες και Διασύνδεση του Εργατικού Δυναμικού με την Αγορά Εργασίας

2023-11-03        Πρόγραμμα Κατάρτισης "Ηλεκτροκίνηση στην Πράξη"

2023-11-18        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 22η Ημέρα Καριέρας στη Λάρισα

2023-11-24        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στα DYPA Business Partners Awards 2023

2023-11-26        JobReady by DYPA

2023-12-04        Παρουσίαση συνεργασιών ΔΥΠΑ – Amazon

2023-12-09        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 23η Ημέρα Καριέρας στα Γιάννενα

2023-12-17        Skills & Talents for Businesses

2023-12-19        Εκδήλωση ΔΥΠΑ - HUAWEI για το πρόγραμμα κατάρτισης «Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

2024-01-27        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 24η «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στην Αθήνα

2024-02-17        JobReady by DYPA

2024-02-24        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 25η Ημέρα Καριέρας στη Θεσσαλονίκη

2024-03-04        Empowering Greece with Skills for a Sustainable Future

2024-03-09        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 26η Ημέρα Καριέρας στο Ηράκλειο Κρήτης

2024-03-11        Open Day Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ - Καρδίτσα

2024-03-12        Open Day Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ - Λάρισα

2024-03-13        Open Day Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ - Βόλος

2024-03-21        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 27η Ημέρα Καριέρας στο Βόλο

2024-03-30        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην Ημέρα Καριέρας για τον Τουρισμό

2024-04-13        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην 28η Ημέρα Καριέρας στα Τρίκαλα

2024-04-20        Open Day Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ – Αθήνα Πλατεία Συντάγματος

2024-04-25        Open Day Γνώρισε τις Σχολές της ΔΥΠΑ – Λαμία

2024-04-27        Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην Ημέρα Καριέρας για τη Γαλάζια Οικονομία

 

Στείλτε μας τις προτάσεις σας:

EuropeanYearofSkills@dypa.gov.gr