Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από την 01/07/2023 έως 31/08/2023.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους, Περιφερειακή Διεύθυνσης Πελοποννήσου

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους σε διάφορες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.
Περισσότερα