Οριστικοί πίνακες Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αττικής για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους αναρτημένους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (Διεύθυνση: Δημ. Γούναρη 2, Άλιμος, Τ.Κ. 17456).

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε  τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

 

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου