Παραλαβή έργου Altec

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθεί ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.