Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Απρίλιος 2023

Παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας  της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Απρίλιος 2023δείτε το πλήρες τεύχος

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα