Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Δεκεμβριος 2023

Παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας  της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Δεκεμβριος 2023

δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα