Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

07-04-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων)

07-04-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

07-04-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

 

13-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (παράταση υποβολής αιτήσεων)

09-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

13-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη Αιτήσεων)

07-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ