Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

15-12-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

06-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Αποτελέσματα ενστάσεων)

06-12-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)

11-11-2022 Απόφαση Ένταξης

01-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων) 

01-11-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

01-11-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

 

27-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (λήξη αιτήσεων)

Έναρξη Νέου Προγράμματος

12-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

12-09-2022 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

12-09-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

12-09-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

12-09-2022 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

12-09-2022 Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)