Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

18-09-2023 6η Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης

26-07-2023 Ανακοίνωση - Επιπλέον 33 νέοι θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ για να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση

26-07-2023 Πίνακας Εγκεκριμένων Ενστάσεων

19-07-2023 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

18-07-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (αποτελέσματα ενστάσεων)

18-07-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)

23-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων)

23-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

23-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έναρξη Νέου Προγράμματος

12-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

01-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

11-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

16-06-2023 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση (αποτελέσματα ενστάσεων)

16-06-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)

01-06-20234η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

22-05-2023 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

07-04-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων)

07-04-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

07-04-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

13-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (παράταση υποβολής αιτήσεων)

09-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

13-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη Αιτήσεων)

07-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

01-06-20234η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

22-05-2023 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

17-02-2023 2ος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)

13-02-2023 Οδηγίες Υποβολής Αιτήματος Καταβολής 1ης Δόσης

13-02-2023 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

15-12-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

06-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Αποτελέσματα ενστάσεων)

06-12-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)

11-11-2022 Απόφαση Ένταξης

01-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων) 

01-11-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

01-11-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

27-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (λήξη αιτήσεων)

12-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

12-09-2022 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

12-09-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

12-09-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

12-09-2022 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

12-09-2022 Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)