Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτοςδείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα