Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της ΠΔ Θεσσαλίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ