Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)

05-05-2023 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

27-04-2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

15-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

15-12-2022 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

29-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-11-2022  Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

29-11-2022  Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

29-11-2022 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη Νέου Προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

07-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ειδικότητες ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 ΘΕΣΗ) , ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ),ΤΕ ΔΑΠΟΣΟΝΩΝ (1 ΘΕΣΗ) , ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ(1 ΘΕΣΗ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  αφορούν   τοποθέτηση επιτυχόντων  στο Δασαρχείο Θάσου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ