Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)

Έναρξη Νέου Προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

07-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ειδικότητες ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 ΘΕΣΗ) , ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ),ΤΕ ΔΑΠΟΣΟΝΩΝ (1 ΘΕΣΗ) , ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ(1 ΘΕΣΗ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  αφορούν   τοποθέτηση επιτυχόντων  στο Δασαρχείο Θάσου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ