Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από 01/06/2023 έως 30/06/2023 - Επανάληψη

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που να αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών των εποπτευόμενων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δνσης  Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01/06/2023 έως 30/06/2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.406,20 € πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 2.983,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα