generic

Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας

A/A

Θεσμικό Πλαίσιο

ΦΕΚ

Σύντομη Περιγραφή

1

ΒΔ 410/1971

ΦΕΚ 124 Α 1971

Περί της ταμειακής και λογιστικής διαχειρίσεως του ΟΑΕΔ

2

Ν 2434/1996

ΦΕΚ 188/1996

Μέτρα για την Απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες

3

Ν 3144/2003

ΦΕΚ 111 A/ 2003

Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (Θέματα ΟΑΕΔ)

4

Ν 3230/2004

ΦΕΚ 44 Α 2004

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις

5

Ν 3475/2006

ΦΕΚ 146 Α 2006

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης

6

Ν 3614/2007

ΦΕΚ 267 2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

7

Ν 4075/2012

ΦΕΚ 89Α/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,

8

Ν 4178/2013

ΦΕΚ 174/Α/08-08-2013

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 54

9

Ν 4144/2013

ΦΕΚ 88/2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

10

Ν 4186/2013

ΦΕΚ 193 Α 2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

11

ΠΔ 152/2013

ΦΕΚ 240Α/2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

12

Ν 4262/2014

ΦΕΚ 114Α/2014

Απλούστευση της δανειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

13

Ν 4622/2019

ΦΕΚ 133/A/07-08-2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης

14Ν. 4837/2021ΦΕΚ 178/Α/2021Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.
15Ν. 4872/2021ΦΕΚ 247/Α/2021Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
16Υ.Α. 104272/2021ΦΕΚ 5948/Β/2021Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.
17Π.Δ. 11/2022

ΦΕΚ 25/Α/15-02-2022

Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)
18Υ.Α. 24026/2022

ΦΕΚ 1143/Β/14-03-2022

Έγκριση απόφασης παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
19Ν. 4921/2022

ΦΕΚ 75/Α/18-04-2022

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.
20

Ν 4940/2022

ΦΕΚ 112/Α/14-06-2022

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις

21

Υ.Α. 60282/2022

ΦΕΚ 536/Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2022

Διορισμός Διοικητή και Υποδιοικητών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

22

Υ.Α. 61498/2022

ΦΕΚ 543/Υ.Ο.Δ.Δ./01-07-2022

Διορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

23

Υ.Α. 841/2022

ΦΕΚ 3736/Β/15-07-2022

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α.

24

Υ.Α. 841/2022

ΦΕΚ 3799/Β/20-07-2022

Διόρθωση σφάλματος στην υπ.αρ. 841/14-07-2022 απόφαση του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3736)